15.02.2013 г.

Петъкът на крилатите думи

Синоптичната служба днес отвори навреме и с благодарност, че е петък. Регистрирахме облаците, движението и настроението им, въздушните течения и целия небесен реквизит. Раздадохме им роли и задачи и вече можем да обърнем внимание на вас, земната публика. Днес се очартава един хармоничен ден за небесната симфония, след вчерашния плач на дъжда по всички минали любови...Днес ще има повече усмивки и повече надежди за бърз край на работния ден и кротък петък вечер в покоя на дома. Позволени са всички методи и средства за подобряване на настроението и въздушните течения - ароматни свещи, пръчици, пирамидки, кандилца, въздушни камбанки, Робърт Бърнс и друга поезия с красиви рими.
Позволени са кратките въздишки и по-дълги замечтавания. Практичният ми съвет е да си купите точно днес малко, красиво-артистично бележниче за чантата и да записвате всяка интересна мисъл - своя и чужда. Така например вчера се появи във въздуха, зажужа и изчезна една красива дума от Яна и аз не можах да я запомня. Днес си купувам тефтерчето и няма да се повтори повече тази история с думите-бегълци. В Хеликон има прекрасни луксозни мъничета-бележничета, които са едно хартиено бижу. Но може и не толкова луксозни, само думите да не отлитат...
Спорен ден и крилат словесному!

Няма коментари:

Публикуване на коментар