21.02.2013 г.

Синьо мънисто за четвъртъка

Синкаво. Утрото днес е синкаво, много характерно. В последните дни беше мъгляво и завеяно. Сега е категорично. Дойде време на истинската Категоричност. Тя идва от Дълбоката Убеденост. Дълбоката Убеденост идва от Познанието, съчетано в брак с Душата. Това е едно добро семейство, в което се раждат талантиви деца. Навсякъде, където се реализират, се познават по творческите способности. Познанието и Душата раждат деца със собствен почерк, високо чело и смели идеи. Раждат Водачите.
Такааааааа....Да не се отплесваме от прогнозите и да бъдем по-конкретни. Днес е ден за сътворяване на хубави идеи и първи стъпки в реализацията им. Хубавите идеи кръжат във въздуха като невидими пеперуди, обаче само да мернеш края на крилцето на една - и вече виждаш цялото ято. Освен това, като си дете на Познанието и Душата - пеперудите сами кацат по главата и ръцете ти. Така че не се улавят в буквалния смисъл на думата. Не е и нужно.
Днес да си сложите нещо със син цвят и да слушате малко от Рапсодия в синьо или други някакви синини и равнини, "небето като от коприна"...
Един син четвъртък, синеещ от ведрост ви желаем от Синоптичната Служба на 8я етаж!

Няма коментари:

Публикуване на коментар